x 

Blogg

Mattest hos Nofima - Testresultatene fra forsøk på dehydrert mat

I dag var dagen vi skulle få svar på resultatene av tester av den dehydrerte maten. Før sommeren leverte vi inn dehydrert mat for lab test hos Nofima på Ås. Les mer om resultatene.

Mattest hos Nofima- prosjekt støttet av Innovasjon Norge

Beskrivelse av forsøket: Sana Bona fikk muligheten via Innovasjon Norge og Nofima til å teste ulike parametere av dehydrert mat, med tanke på muligheten av en eventuell produksjon og salg av slik mat i norske butikker. 3 ulike produkter ble valgt ut for test: fruktrull, havrekjeks og grønnsakbrød. Alt innhold skulle være økologisk.

Mattest hos Nofima Testresultatene fra forsøk på dehydrert matMattest hos Nofima Testresultatene fra forsøk på dehydrert mat 4

Noe av det som ble teset var: endring av vitamin innhold, antioksidanter,harskning, bakterievekst mm.

Mattest hos Nofima Testresultatene fra forsøk på dehydrert mat 3

Testresultatene fra forsøk på dehydrert mat

Resultatene var positive: En kort konklusjon på en lang rapport:

  • Antioksidanter (FRAP verdier), alle testproduktene beholdt (50-60%) av antioksidantene etter tørking og lagringsperioden. For havrekjeksen derimot økte FRAP verdiene etter tørking og lagring.
  • Vitamin C verdiene ble redusert ved tørking, som forventet.
  • Produktene var ikke utsatt for harskning i den perioden vi tørket og lagret. 
  • De tørkede produktene ble testet på ulike temperaturer fra 4-20 grader Celsius. Tid og temperatur påvirkning i dette begrensede forsøket, hadde ingen signifikant påvirkning på resultatet, når det gjaldt harskning.
  • Ang. mikrobiologi: Tørre produkter har vanligvis lave bakterietall. Ved bruk av frukt og bær, vil vannaktiviteten øke. Bakterieantallet vil kunne øke. 
  • Tørketid og lagringstemperatur blir viktige faktorer å jobbe videre med, samt type emballasje vil også være av betydning. 

Mattest hos Nofima Testresultatene fra forsøk på dehydrert mat 1

Sana Bona vil jobbe videre med å videreutvikling av dehydrert mat for kommersielt salg, basert på denne resultatrapporten fra Nofima.

Sana Bona AS

Telefon: +47 67 15 51 01
E-post: info@sanabona.no